Quy định và Chính sách chung

Quy định và Chính sách chung

I. NGUYÊN TẮC CHUNG

Sàn giao dịch thương mại điện tử (“TMĐT”) VHRPRO.COM thuộc sở hữu và được quản lý bởi Công ty Cổ phần Vietnam Hotel and Resort Pro là nơi kết nối các cơ hội và chuyên gia khách sạn và du lịch tại Việt Nam. Cung cấp các dịch vụ mà Khách hàng có nhu cầu trong lĩnh vực khách sạn và du lịch với những chính sách ưu đãi tốt nhất đồng thời là nơi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khác giới thiệu, bán hàng hóa của mình.

Nguyên tắc hoạt động chung của VHRPRO.COM là cung cấp sản phẩm đúng chất lượng, đúng giá, đúng nhu cầu cho người tiêu dùng. Các giao dịch sẽ dựa trên nguyên tắc tự do thỏa thuận, công khai, và tuân thủ quy định của pháp luật, hài hòa lợi ích cho cả hai bên.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ TMĐT VHRPRO.COM.

II. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Tên Miền Website cung cấp dịch vụ TMĐT là: VHRPRO.COM

Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM do Công ty Cổ phần Vietnam Hotel and Resort Pro phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: VHRPRO.COM. Sàn giao dịch TMĐT là nơi giao thương giữa người cung cấp dịch vụ và người sử dụng dịch vụ đồng thời giúp quá trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ qua mạng thực hiện một cách nhanh gọn, trọn vẹn bằng việc tích hợp tính năng thanh toán trực tuyến.

2. Thành viên Sàn giao dịch TMĐT:

         VHRPRO.COM là sàn giao dịch thương mại điện tử dành cho các cá nhân, thương nhân (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên CHRPRO.COM; và (ii) đã ký hợp đồng với VHRPRO.COM để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên VHRPRO.COM (sau đây gọi chung là “Thương Nhân”).

         Thành viên của Sản giao dịch TMĐT là VHRPRO.COM và Thương Nhân hoạt động hợp pháp đăng ký thành viên tại Sàn Giao dịch TMĐT và VHRPRO.COM chính thức công nhận bằng hợp đồng.

         Thành viên được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM

3. Khách hàng tham gia giao dịch trên VHRPRO.COM là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm, dịch vụ trên VHRPRO.COM; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách hàng").

4. Sản phẩm giao dịch trên VHRPRO.COM bao gồm hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ (sau đây gọi chung là Sản Phẩm) do VHRPRO.COM và Thương Nhân tham gia sàn giao dịch TMĐT cung cấp.

5. Địa chỉ giao dịch: website VHRPRO.COM và các ứng dụng liên quan. (Sau đây gọi tắt là “COM”)

III.QUY TRÌNH GIAO DỊCH

1. Quy trình dành cho Khách hàng:

Sàn giao dịch thương mại điện tử thiết lập nhằm cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Chính vì vậy, các hàng hóa, dịch vụ được đăng tin trên website VHRPRO.COM là của các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác không phải của VHRPRO.COM.

Khi có nhu cầu mua hàng trên VHRPRO.COM Khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên VHRPRO.COM.

Bước 2: Chọn sản phẩm

- Cách 1: Quý Khách hàng vào phần “Tìm kiếm” để tìm kiếm, tham khảo thông tin dịch vụ, giá, chính sách cung cấp dịch vụ.

Nếu quý Khách hàng đồng ý lựa chọn dịch vụ thì ấn nút vào dịch vụ mà mình lựa chọn.

- Cách 2: Từ biểu tượng “=” chọn phần “Dịch vụ”

Chọn Danh mục trong “Dịch vụ”: Khách hàng có thể chọn từng Danh mục nhỏ trong phần “Dịch vụ”, sau đó tìm kiếm sản phẩm yêu thích theo các mục nhỏ ở phần “Lọc Dịch Vụ”.

Bước 3: Đặt sản phẩm

- Khách hàng xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")

- Khi đã chọn đủ các sản phẩm muốn đặt hàng Khách hàng nhấn vào ô “Thanh toán”.

Bước 4: Lựa chọn phương thức thanh toán dịch vụ: Thanh toán bằng VTC-Pay hoặc Thanh toán qua Tài khoản Ngân hàng

Bước 5: Khách hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán về thông tin Khách hàng, thông tin sản phẩm, phương thức thanh toán.

Khi Khách hàng nhấn (click) vào ô “Hoàn tất thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Quy định và chính sách chung được đăng tải trên website VHRPRO.COM sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách hàng trên VHRPRO.COM.

- Khách hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Quy định và chính sách chung trên VHRPRO.COM.

- Khách hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên VHRPRO.COM.

- Đơn Đặt hàng của Khách hàng sẽ được VHRPRO.COM chuyển cho Nhà cung cấp.

Bước 5: Khách hàng nhận xác nhận đặt dịch vụ sau khi quá trình thanh toán hoàn tất. 

Trường hợp hai bên có khiếu nại, thắc mắc liên quan đến Sàn giao dịch thương mại điện tử sẽ được Sàn giao dịch thương mại điện tử VHRPRO.COM tiếp nhận và xử lý theo đúng quy định ghi trong quy chế này.

Khách hàng có thể đăng tin cần mua, cần thuê tương tự như quy trình mô tả cho Nhà cung cấp.

2. Quy trình dành cho Nhà cung cấp – Tạo sản phẩm mới:

Để đăng ký Tạo sản phẩm mới tại sàn TMĐT VHRPRO.COM, xin vui lòng làm theo các cách sau:

Cách 1: Gọi điện tới số Hotline +84 243 999 7911 gặp Bộ phận kinh doanh để được tư vấn cụ thể.

Cách 2: Làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào mục “Đăng tin” sẽ xuất hiện trang “Quản lý sản phẩm”.

Bước 2: Nhấn vào mục “Thêm mới” để tạo sản phẩm dịch vụ mới.

Bước 3: Điền các thông tin của sản phẩm theo yêu cầu về các thông tin cơ bản và thông tin sản phẩm.

Bước 4: Nhấn vào mục “Thanh toán” để hoàn tất đăng bài về sản phẩm.

Bước 5: Chờ admin duyệt bài đăng.

3. Quy trình giao nhận vận chuyển:

Nhà cung cấp sẽ phải thực hiện giao nhận, vận chuyển cho khách hàng.

VHRPRO.COM không chịu trách nhiệm giao nhân, vận chuyển sản phẩm, dịch vụ.

4. Trình tự thanh toán:

4.1. Đối với những đặt sản phẩm xác nhận ngay:

Bước 1: Khách hàng đặt sản phẩm.

Bước 2: Khách hàng thanh toán trước.

Bước 3: VHRPRO.COM xác nhận đặt sản phẩm.

Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận xác nhận đặt sản phẩm được gửi đến email Khách hàng.

Bước 5: VHRPRO.COM sẽ chuyển tiền đặt dịch vụ cho Nhà cung cấp sau khi đã trừ đi % hoa hồng được hưởng đã thỏa thuận trong hợp đồng với Nhà cung cấp.

Bước 6: Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoàn tất.
4.2. Đối với những đặt sản phẩm chờ xác nhận:

Bước 1: Khách hàng đặt sản phẩm.

Bước 2: VHRPRO.COM xác nhận đặt sản phẩm.

Bước 3: Khách hàng thanh toán.

Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận xác nhận đặt sản phẩm được gửi đến email Khách hàng.

Bước 5: VHRPRO.COM sẽ chuyển tiền đặt sản phẩm cho Nhà cung cấp sau khi đã trừ đi % hoa hồng được hưởng đã thỏa thuận trong hợp đồng với Nhà cung cấp.

Bước 6: Khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoàn tất.

5. Quy trình hoàn/hủy/đổi trả sản phẩm, dịch vụ và hoàn tiền:

Để hoàn/hủy/đổi trả các Sản Phẩm mà Khách hàng đã mua trên Sàn giao dịch điện tử VHRPRO.COM.

Khách hàng vui lòng liên hệ với hotline của VHRPRO.COM là +84 243 999 7911

5.1. Chính sách hoàn/hủy/đổi trả:

Khách hàng của VHRPRO.COM có quyền yêu cầu đổi trả hàng hóa trong vòng 05 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng.

5.1.1. Điều kiện hàng hóa đạt yêu cầu trả lại

a.Sản phẩm:

-Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.

- Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).

- Sản phẩm hàng hóa không đúng số seri/IMEI (đối với sản phẩm điện tử, điện thoại), kích cỡ không phù hợp (đối với sản phẩm thời trang).

- Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.

 b. Dịch vụ:

- Voucher/giấy chứng nhận (GCN) không đúng như khách hàng đặt, lớp tráng bạc bị cào.

- Nhà cung cấp bị phá sản, ngưng hoạt động dẫn đến khách hàng không sử dụng được voucher/e-voucher/GCN trong thời gian hiệu lực.

- Voucher/e-voucher/GCN khi khách hàng sử dụng có chất lượng dịch vụ không đúng như cam kết: không áp dụng đúng điều kiện, thái độ phục vụ thiếu tôn trọng, không thể sắp xếp ngày sử dụng dịch vụ như khách hàng mong muốn ít nhất 3 lần (có bằng chứng cụ thể).

- Voucher/GCN hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày được giao cho khách hàng.

c. Khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng:

- VHRPRO.COM chấp nhận trả hàng đối với lý do khách hàng thay đổi nhu cầu sử dụng, tuy nhiên sản phẩm được chấp nhận trả lại sẽ căn cứ vào chính sách kinh doanh tại thời điểm khách hàng yêu cầu nhưng phải trong vòng 05 ngày kể từ khi xác nhận đơn hàng.

- Không áp dụng cho các sản phẩm theo danh mục hạn chế trả hàng hoặc các sản phẩm có ghi chú hạn chế trả hàng trong mô tả sản phẩm.

5.2. Quy trình:

Sau khi tiếp nhận yêu cầu của Khách hàng, VHRPRO.COM sẽ tiến hành giải quyết trong thời gian sớm nhất có thể để đảm bảo quyền lợi của Khách hàng.

5.2.1. Trường hợp không được đổi trả dịch vụ:

Khách hàng không được đổi trả sản phẩm, dịch vụ khi quá 05 ngày kể từ ngày xác nhận đơn hàng.

Một số trường hợp hàng hóa không được đổi trả:

- Sản phẩm nằm trong danh mục không được đổi trả dưới đây;

- Sản phẩm/voucher/GCN không còn nguyên vẹn, đầy đủ nhãn mác, nguyên đai kiện, niêm phong theo quy cách ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển).

- Voucher/e-voucher/GCN đã dùng và hết thời hạn sử dụng.

- Sản phẩm/dịch vụ không còn đầy đủ phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành...) và tặng phẩm đi kèm (nếu có).

- Sản phẩm bị dơ bẩn, đã qua giặt là, có mùi lạ, có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).

- Khách hàng không còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại VHRPRO.COM (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…)

DANH MỤC KHÔNG ĐƯỢC ĐỔI TRẢ:

DANH MỤC NGÀNH HÀNG

LOẠI SẢN PHẨM

Thực phẩm tươi sống

- Tất cả hàng hoá.

Thực phẩm khô

- Tất cả hàng hoá.

Sách, VPP & Âm nhạc

- Sách, báo, tạp chí, các ấn phẩm định kỳ

- Băng đĩa, DVD, VCD, audio, trò chơi điện tử, các phần mềm hoặc các sản phẩm tương tự

- Sách điện tử, tạp chí điện tử, phiếu quà tặng điện tử, phiếu quà tặng giấy
- Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Mỹ Phẩm – Làm đẹp

- Mỹ phẩm và nước hoa

- Thực phẩm chức năng

- Dụng cụ hỗ trợ tình dục

- Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Thời Trang – Phụ kiện

- Nữ trang

- Đồng hồ da/thuộc da

- Đồ lót, đồ ngủ

- Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Nội thất – Gia dụng

- Các vật liệu nguy hiểm, bao gồm các chất lỏng hoặc khí dễ cháy

- Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Mẹ và Bé

- Sữa, bột ăn dặm, các loại thực phẩm, thức uống cho mẹ và bé

- Đồ lót, đồ bơi của bé

- Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Hàng outlet (Thanh lý)

- Sản phẩm có giá bán giảm từ 30% đến 70%

Thể Thao và Du Lịch

- Đồ bơi

- Đồ thể dục thẩm mỹ và yoga

- Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Dịch Vụ Du Lịch

- Trên điều kiện của nhà cung cấp ghi rõ không được đổi trả

- Các chương trình khuyến mãi do VHRPRO.COM tổ chức

Dịch Vụ Ẩm thực, Spa, Làm đẹp và các Dịch Vụ khác

- Trên điều kiện của nhà cung cấp ghi rõ không được đổi trả

- Các chương trình khuyến mãi do VHRPRO.COM tổ chức

Hàng cồng kềnh

- Tất cả các sản phẩm thuộc nhóm hàng cồng kềnh

Ngành hàng ICT

- Tất cả các sản phẩm Điện thoại - Máy tính bảng – Laptop

- Tất cả các sản phẩm Máy ảnh - Máy quay phim

- Tất cả các sản phẩm Tivi, Điện lạnh

- Tất cả các sản phẩm Sim và thẻ cào

- Các sản phẩm Thiết bị số - Phụ kiện số - Thiết bị IT đã kích hoạt bảo hành, tháo seal, qua sử dụng, sao lưu dữ liệu...

Các sản phẩm khác

- Sản phẩm khuyến mãi/thanh lý

- Sản phẩm được đổi từ điểm tích lũy

- Hoa tươi và các mặt hàng có hạn sử dụng ngắn khác (< 1 ngày)

- Các sản phẩm có ghi chú không cho hoàn trả trên website của VHRPRO.COM

Hàng outlet (Thanh lý)

- Sản phẩm có giá bán giảm từ 30% đến 70%

Thể Thao và Du Lịch

- Đồ bơi

- Đồ thể dục thẩm mỹ và yoga

- Sản phẩm mua tại các sự kiện offline

Dịch Vụ Du Lịch

- Trên điều kiện của nhà cung cấp ghi rõ không được đổi trả

- Các chương trình khuyến mãi do VHRPRO.COM tổ chức


5.2.2. Quy trình hoàn/hủy/đổi trả và hoàn tiền:

Bước 1: Khách hàng yêu cầu hoàn/hủy/đổi trả đơn đặt hàng. VHRPRO.COM sẽ tiếp nhận thông tin yêu cầu của Khách hàng.

Bước 2: VHRPRO.COM gửi thông tin cho Nhà cung cấp

Bước 3: Nhà cung cấp phản hồi lại thông tin cho thay đổi thời gian hoặc hủy, có tính phí hay không tính phí tùy theo thời gian mà Khách hàng đã đặt. Chính sách hủy dịch vụ được ghi rõ theo như trong hợp đồng.

Bước 4: VHRPRO.COM gửi xác nhận thông tin cho Khách hàng qua email.

Bước 5: Hoàn tiền.
Tùy trường hợp cụ thể:

Đối với những dịch vụ Khách hàng đề nghị thay đổi thời gian sử dụng dịch vụ:

 • Nếu việc thay đổi không chênh lệch giá thì VHRPRO.COM chỉ gửi lại xác nhận đặt dịch vụ để Khách hàng sử dụng dịch vụ.
 • Nếu việc thay đổi có chênh lệch giá còn thiếu tiền thì Khách hàng sẽ phải thanh toán thêm tiền chênh lệch. Sau khi nhận được thanh toán từ Khách hàng, VHRPRO.COM sẽ gửi cho Khách hàng phiếu xác nhận, xác nhận việc thanh toán đã thành công và phiếu xác nhận này Khách hàng sử dụng để tiếp tục dùng dịch vụ. 

Nếu đặt phòng thay đổi giá có chênh lệch còn thừa tiền của Khách hàng thì VHRPRO sẽ chuyển lại tiền thừa cho khách và gửi lại phiếu xác nhận cho Khách hàng.

Đồng thời, VHRPRO sẽ thanh toán phần chênh lệch lại cho nhà cung cấp nếu chênh lệch thiếu và nhà cung cấp sẽ chuyển lại tiền cho VHRPRO nếu chênh lệch còn thừa tiền.
Đối với những đơn đặt dịch vụ Khách hàng đề nghị hủy:

 • VHRPRO.COM sẽ chờ Nhà Cung cấp chuyển lại phần chênh lệch thường thì trong vòng 5 ngày làm việc.
 • Sau khi nhận được tiền, VHRPRO.COM sẽ gửi xác nhận lại cho Khách hàng bằng email và điện thoại. Khoản tiền phòng Khách hàng đã thanh toán VHRPRO.COM sẽ chuyển lại cho Khách hàng đối với những Khách hàng có số tài khoản, còn những Khách hàng thu tiền mặt VHRPRO.COM sẽ chi tiền mặt cho khách tại nhà hoặc tại văn phòng VHRPRO.COM. 

Bước 6: Khách hàng sử dụng dịch vụ nếu thay đổi thời gian.

6. Quy trình chăm sóc Khách hàng và giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

VHRPRO.COM tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết khiếu nại của Khách hàng và Nhà cung cấp trong các hoạt động liên quan đến đơn hàng bao gồm xử lý đơn hàng, xác nhận, thanh toán tiền hàng và các vấn đề khác phát sinh giữa Nhà cung cấp, Khách hàng, Đối tác khác và VHRPRO.COM nhằm đảm bảo quyền lợi và thực thi trách nhiệm của các bên trong quá trình Nhà cung cấp tham gia cung cấp dịch vụ trên VHRPRO.COM.

Bước 1: Tiếp nhận

            Nhận yêu cầu giải quyết khiếu nại của Khách hàng: Hotline của VHRPRO qua số +84 243 999 7911 hoặc email: contact@vhrpro.com. Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho Khách hàng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận.

Kiểm tra thông tin khiếu nại để thực hiện tiếp nhận hay từ chối.

Bước 2: Xử lý khiếu nại

Thu thập thông tin, hình ảnh chứng cứ từ các bên liên quan

Đưa ra phán quyết và hướng khắc phục với các bên liên quan

Đơn vị xử lý: Công ty Cổ phần Vietnam Hotel and Resort Pro

Bước 3: Hoàn tất khiếu nại

Theo dõi quá trình hoàn/hủy/đổi trả (nếu có)

Hoàn tiền cho Khách hàng (trường hợp hoàn trả dịch vụ) hoặc chuyển tiền cho Nhà cung ứng/Đối tác (đổi hàng)

Xác nhận kết quả và tiến hành đóng khiếu nại.

Đơn vị xử lý: Công ty Cổ phần Vietnam Hotel and Resort Pro

7.Khuyến cáo:

VHRPRO.COM khuyến cáo các Khách hàng tham gia giao dịch tự tìm hiểu các thông tin về Nhà cung cấp, dịch vụ của Nhà cung cấp trước khi tiến hành giao dịch đặt phòng.

VHRPRO.COM chỉ hỗ trợ các tính năng trung gian giúp người mua và người bán có thể dễ dàng giao dịch thông qua VHRPRO.COM.

VHRPRO.COM tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Vì vậy, đề nghị các khách sạn cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến loại phòng, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. 

IV. QUY TRÌNH THANH TOÁN

1. Thanh toán giữa người mua – người bán

Người mua và người bán có thê thanh toán qua sản phầm và dịch vụ của mình qua Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM bằng cách tham khảo và lựa chọn áp dụng các phương thức phù hợp sau:
Thanh toán chuyển khoản ngân hàng:

Trong xác nhận đặt phòng được gửi qua email cho Khách hàng, VHRPRO.COM cung cấp cho Khách hàng thông tin số tài khoản, Khách hàng có thể chọn ngân hàng phù hợp với mình và thanh toán, chuyển khoản trực tiếp từ ngân hàng, hoặc chuyển khoản Online.

Thanh toán an toàn và bảo mật qua cổng thanh toán VTC Pay:

            VTC Pay là đơn vị được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giấy phép cung ứng dịch vụ Trung gian Thanh toán từ năm 2016, VTC Pay là đối tác tin cậy và là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hiện nay, VTC Pay có kết nối với hơn 2000 doanh nghiệp, hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

2. Thanh toán giữa đối tác và Ban quản lý

Việc thanh toán giữa đối tác (nhà cung cấp) với Ban quản lý sẽ thực hiện bằng phương thức chuyển khoản căn cứ trên các quy định trong Hợp đồng cung cấp dịch vụ TMĐT trên sàn giao dịch TMĐT được ký giữa VHRPRO.COM và đói tác (nhà cung cấp).                                  V. ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO DỊCH

Để đảm bảo sự an toàn giao dịch và thông tin về thanh toán nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ khỏi sự đánh cắp, rò rỉ, giả mạo hoặc thiệt hại, các nhân viên kỹ thuật của VHRPRO.COM sẽ tuân thủ các nguyên tắc về kỹ thuật, quản lý và thiết bị phần cứng như sau:

- Các thông tin giao dịch sẽ được lưu trữ và quản lý theo chế độ bảo mật với mật khẩu kèm truy cập hạn chế.

- Các biện pháp để chống việc đánh cắp thông tin

+ VHRPRO.COM đảm bảo sẽ nỗ lực hết mình để ngăn chặn việc rò rỉ, thiệt hại Thông tin cá nhân của Khách Hàng từ tin tặc và virus máy tính

+ Sử dụng hệ thống treo truy cập, kiểm soát truy cập trái phép từ bên ngoài.

- Giảm thiểu số lượng nhân viên trong việc quản lý Thông tin.

- Xây dựng bộ phận chuyên biệt dành riêng cho việc bảo mật, VHRPRO.COM đảm bảo rằng sự bảo vệ thông tin giao dịch được kiểm soát và người phụ trách tuân thủ đúng các quy định được đề ra.

VI. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Thu thập thông tin cá nhân

Trong quá trình cung cấp dịch vụ VHRPRO.COM sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

- Thông tin của thành viên cung cấp khi đăng ký: Tên, địa chỉ, điện thoại, địa chỉ email, số điện thoại di động, tên công ty, địa chỉ công ty, ngày tháng năm sinh, giới tính…

- Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ: Thông tin do thành viên đăng trên các bảng đánh giá, bình chọn, bình luận về sản phẩm. Thông tin khi các thành viên trả lời các bảng điều tra thông tin VHRPRO.COM đưa ra, bằng email, hay trên website.

2. Mục đích sử dụng

VHRPRO.COM sẽ sử dụng thông tin cá nhân nhận được từ thành viên vào những mục đích như dưới đây, tuy nhiên về những thông tin về người thứ ba do thành viên cung cấp, nếu không có sự đồng ý của người đó thì chúng tôi chỉ sử dụng vào mục đích được nêu trong mục này.

- Sử dụng để xác nhận thành viên khi thành viên dùng thông tin để đăng nhập vào hệ thống của VHRPRO.COM.

- Dùng để giao dịch trong khi mua hàng hóa, dịch của Nhà cung ứng/Đối tác trên VHRPRO.COM như dùng để đặt dịch vụ, mua hàng hóa, gửi hàng hóa, thanh toán tiền sau khi mua hàng hóa, dịch vụ…

- Dùng trong tuyên truyền quảng cáo các thông tin của VHRPRO.COM đến các thành viên gửi email giới thiệu về các sản phẩm dịch vụ trên VHRPRO. COM

 • Cung cấp thông tin về dịch vụ bằng email, bưu điện, điện thoại...
 • Dùng để cá nhân hóa nội dung mỗi khi Khách hàng truy cập vào VHRPRO.COM, dựa theo giới tính, tuổi, nơi sinh sống, sở thích, lịch sử mua hàng, trang web thành viên đã xem.
 • Dùng để phân tích xu hướng tiêu dùng của Khách hàng, với mục đích xây dựng những dịch vụ mới, hoặc cải thiện những dịch vụ cũ.
 • Dùng để liên lạc với thành viên khi COM điều tra thông tin Khách hàng, tổ chức khuyến mại, trao đổi ý kiến thông tin trên bảng đánh giá, bình luận.

- Dùng để trả lời khi thành viên thắc mắc: công ty chúng tôi sẽ trả lời thành viên bằng email, điện thoại, hoặc gửi thư tới địa chỉ của thành viên, khi thành viên thắc mắc.

- Dùng trong các dịch vụ khác do VHRPRO.COM cung cấp.

- Dùng cung cấp thông tin cá nhân cho Nhà cung ứng/Đối tác theo mục 4 của chính sách này.

- Dùng cho những mục đích khác của VHRPRO.COM không ghi ở trên. Khi đó chúng tôi sẽ thông báo việc sử dụng đó trên www.VHRPRO.COM.

3. Sử dụng thông tin cá nhân

- VHRPRO.COM sử dụng thông tin cá nhân của thành viên theo luật pháp của Việt Nam.

- Sử dụng thông tin cá nhân của thành viên để thực hiện các mục đích nêu tại điều 2 của quy định này.

- VHRPRO.COM sẽ cung cấp thông tin của thành viên ở mức độ nhất định cho Nhà cung ứng/Đối tác, để phục vụ việc giao dịch giữa thành viên và Nhà cung ứng/Đối tác, như khi thành viên đặt hàng, dịch vụ trên VHRPRO.COM. Sau khi bán hàng Nhà cung ứng/Đối tác có thể sử dụng thông tin của thành viên để dùng trong phân tích xu hướng tiêu dùng, gửi thông tin để quảng cáo, hoặc nâng cấp dịch vụ của Nhà cung ứng/Đối tác. VHRPRO.COM sẽ ràng buộc trách nhiệm của Nhà cung ứng/Đối tác trong việc tuân theo các điều luật về bảo hộ thông tin cá nhân, và những chính sách sử dụng thông tin cá nhân trên VHRPRO.COM. Tuy nhiên chúng tôi không đảm bảo được 100% Nhà cung ứng/Đối tác thực hiện nghiêm túc chính sách trên, do vậy để biết rõ thông tin thành viên nên liên lạc với Nhà cung ứng/Đối tác.

4. Độ chính xác và tính an toàn của thông tin

Để luôn cập nhật thông tin của Nhà cung ứng/Đối tác phục vụ cho việc cải thiện các dịch vụ của VHRPRO.COM có thể liên lạc tới Nhà cung ứng/Đối tác để thu thập thông tin mới nhất.

5. Xác nhận, chỉnh sửa thông tin cá nhân

- Thành viên có thể xác nhận, chỉnh sửa, thêm, yêu cầu VHRPRO.COM không cung cấp thông tin cho Nhà cung ứng/Đối tác trên VHRPRO.COM.

- Trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào để xem thông tin của mình, thì thành viên tiến hành làm các thủ tục theo quy định của VHRPRO.COM để yêu cầu cấp lại thông tin về tài khoản.

6. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Dữ liệu cá nhân của Khách hàng sẽ được Công ty Cổ phần Vietnam Hotel and Resort Pro thu thập, lưu trữ và quản lý trên máy chủ của Công ty tại: Tầng 6 Tòa nhà Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

7. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

- Bất cứ khi nào Khách hàng sử dụng dịch vụ của VHRPRO.COM, VHRPRO.COM cố gắng cung cấp cho Khách hàng quyền truy cập thông tin cá nhân của Khách hàng. Nếu thông tin đó không đúng, VHRPRO.COM cố gắng cung cấp cho khách các cách để cập nhật nhanh chóng hoặc xóa thông tin đó – trừ khi VHRPRO.COM phải giữ thông tin đó cho mục đích pháp lý hoặc kinh doanh hợp pháp. Khi cập nhật thông tin cá nhân của Khách hàng, VHRPRO.COM có thể yêu cầu Khách hàng xác minh danh tính của mình trước khi VHRPRO.COM xử lý yêu cầu của Khách hàng.

- Trong trường hợp VHRPRO.COM có thể cung cấp quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin, VHRPRO.COM sẽ làm như vậy miễn phí, trừ khi việc đó đòi hỏi sự nỗ lực không tương xứng. VHRPRO.COM cố gắng duy trì các dịch vụ của mình theo cách bảo vệ thông tin không bị phá hoại do vô tình hay cố ý.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Khách hàng

- Thông tin cá nhân của Khách hàng sẽ được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của Khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Khách hàng, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

- Khi đăng ký thành viên, Khách hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại. . . và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Khách hàng nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

- Khi Khách hàng có yêu cầu khiếu nại hoặc thắc mắc thông tin bảo mật, Khách hàng có thể liên hệ đến Hotline của VHRPRO.COM qua số +84 243 999 7911 hoặc email: contact@vhrpro.com

VII. QUẢN LÝ THÔNG TIN XẤU

- Cơ chế kiểm soát tự động                                      - Cơ chế kiểm soát riêng

- Có quy định về đăng thông tin                               - Cơ chế giám sát khác

 1. Nhà cung cấp sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình.
 2. Nhà cung cấp có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn Giao dịch TMĐT VHRPRO.COM khi phát hiện những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 3. Nhà cung cấp không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
 4. Nhà cung cấp không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM trong bản Quy chế này.
 5. Nhà cung cấp không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT VHRPRO.COM dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các Khách hàng bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT VHRPRO.COM.

VIII. TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP PHÁT SINH DO LỖI KỸ THUẬT

Hệ thống kỹ thuật của VHRPRO.COM sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, VHRPRO.COM không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên VHRPRO.COM, trừ khi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của VHRPRO.COM IX.QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN QUẢN LÝ VHRPRO.COM:

1. Quyền của Ban quản lý VHRPRO.COM

- Ban quản lý VHRPRO.COM có quyền kiểm tra thông tin các tổ chức, cá nhân đưa lên trang web đặc biệt là thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm.

- Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho Thành viên trong trường hợp có cơ sở chứng minh Thành viên cung cấp thông tin cho VHRPRO.COM không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

- Từ chối cung cấp một hoặc tất cả dịch vụ trên VHRPRO.COM trong trường hợp: Thành viên vi phạm Quy chế hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên VHRPRO.COM .

- VHRPRO.COM giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên VHRPRO.COM theo luật bản quyền quốc tế và các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “VHRPRO.COM” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của VHRPRO.COM. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

2. Trách nhiệm của Ban quản lý VHRPRO.COM:

- Ngăn chặn và loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật như: Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ; Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác; Rượu các loại; Thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, bao gồm cả vật sống và các bộ phận của chúng đã được chế biến; Các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật,…

- Loại bỏ khỏi website những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

- VHRPRO.COM có trách nhiệm yêu cầu Nhà cung ứng/Đối tác cung cấp các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên website của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

- Xây dựng và công bố công khai trên website Quy chế hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử; theo dõi và bảo đảm việc thực hiện quy chế đó trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Có cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà cung ứng/Đối tác trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác, đầy đủ.

- Lưu trữ thông tin đăng ký của các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử và thường xuyên cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan.

- Áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của người tiêu dùng khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử cho phép thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên VHRPRO.COM thực hiện quy trình giao kết Hợp đồng.

- Có biện pháp xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Công bố công khai cơ chế giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Khi Khách hàng trên sàn giao dịch thương mại điện tử phát sinh mâu thuẫn với Nhà cung ứng/Đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, phải cung cấp cho Khách hàng thông tin về Nhà cung ứng/Đối tác, tích cực hỗ trợ Khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Ban quản lý VHRPRO.COM có trách nhiệm hướng dẫn các Thành viên thực hiện quá trình mua bán qua VHRPRO. COM đặc biệt là việc áp dụng chức năng thanh toán trực tuyến.

- Duy trì hoạt động bình thường của VHRPRO.COM và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của VHRPRO.COM. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng. . . thì VHRPRO.COM không phải chịu trách nhiệm liên đới.

- Triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các Thành viên tham gia và người sử dụng trên VHRPRO.COM.

- Khi người tiêu dùng mua hàng hóa hoặc dịch vụ phát sinh mâu thuẫn với Nhà cung ứng/Đối tác hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, VHRPRO.COM có trách nhiệm cung cấp cho người tiêu dùng thông tin đăng ký của Nhà cung ứng/Đối tác, tích cực hỗ trợ người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân;

- Chịu trách nhiệm xây dựng trang web VHRPRO.COM bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động VHRPRO.COM trong điều kiện và phạm vi cho phép;

- Xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên VHRPRO.COM. Các chính sách này sẽ được công bố trên VHRPRO.COM.

X. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỐI TÁC HOẶC NHÀ CUNG ỨNG/ĐỐI TÁC TRÊN WEBSITE

1. Quyền của Nhà cung ứng/Đối tác:

- Được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng và các giao dịch của mình trên VHRPRO.COM;

- Được hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên VHRPRO.COM;

- Đóng góp ý kiến cho VHRPRO.COM trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho VHRPRO.COM .

2. Trách nhiệm của Nhà cung ứng/Đối tác

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ của mình chào bán trên VHRPRO.COM; Đảm bảo tính có hàng của các hàng hóa đăng tải trên VHRPRO.COM, trong trường hợp liên tục hết hàng, VHRPRO.COM có quyền xử lý như các điều khoản đã quy định trong Các mức quy định và chế tài chung;

- Tuân thủ các quy định pháp luật về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử và các quy định tại Quy chế này;

- Tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại;

- Bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;

- Thông báo kịp thời cho VHRPRO.COM về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp xử lý kịp thời;

- Cung cấp cho VHRPRO.COM và đăng tải, cập nhật những thông tin trên website đầy đủ và chính xác, đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm mà thành viên cung cấp;

- Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên VHRPRO.COM. Mỗi thành viên phải có quy trình giao hàng đầy đủ rõ ràng;

- Không sử dụng dịch vụ của VHRPRO.COM vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của VHRPRO.COM hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật;

- Không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do VHRPRO.COM cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của VHRPRO.COM trong bản Quy chế này;

- Không được hành động gây mất uy tín của VHRPRO.COM dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của VHRPRO.COM .

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử, bao gồm: (i)Thông tin về hàng hóa, dịch vụ; (ii) thông tin về giá cả; (iii) thông tin về điều kiện giao dịch chung; (iv) thời gian khuyến mại, ngày bắt đầu, ngày kết thúc và địa bàn hoạt động khuyến mại (nếu là dịch vụ khuyến mãi); (v) tổng chi phí thực tế Khách hàng phải trả để sở hữu hàng hóa, sử dụng dịch vụ được khuyến mại, bao gồm cả chi phí trả cho thương nhân, tổ chức cung cấp; (vi) thông tin về vận chuyển và giao nhận; và (vii) thông tin về các phương thức thanh toán.

- Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ, bao gồm: (i) Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) mô tả hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, trong đó bao gồm các thông tin về xuất xứ hàng hóa, quy cách, chất lượng hàng hóa và dịch vụ; và (iv) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên trang web VHRPRO.COM.

- Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/05/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

- Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Khi người dùng có bất kỳ thắc mắc/khiếu nại trong quá trình hoạt động với VHRPRO.COM, người dùng có thể liên hệ đến nhân viên kinh doanh hỗ trợ hoặc hotline hỗ trợ qua số +84 243 999 7911. Thời gian tiếp nhận thông tin khiếu nại tối đa là 24 giờ làm việc, thời gian xử lý khiếu nại sẽ thay đổi tùy theo từng trường hợp và sẽ được thông báo cụ thể cho người dùng ngay sau khi thông tin đã được tiếp nhận.

3. Phân định trách nhiệm giữa thương nhân/tổ chức và Nhà cung ứng/Đối tác trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với Khách hàng

- VHRPRO. COM tiến hành giải quyết khiếu nại đối với những trường hợp sau:

+ Khách hàng không nhận được dịch vụ sau khi Nhà cung ứng/Đối tác thông báo đã cung cấp.

+ Dịch vụ Khách hàng nhận được không đúng với mô tả, số lượng hoặc các thuộc tính khác theo yêu cầu của Khách hàng được thể hiện trong đơn hàng.

            - Trách nhiệm giữa VHRPRO.COM và Nhà cung ứng/Đối tác trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên VHRPRO.COM với Khách hàng

            + VHRPRO.COM chỉ giải quyết những khiếu nại hợp lệ sau khi đã tiến hành xác minh.

            + VHRPRO.COM giải quyết khiếu nại dựa trên những thông tin thu thập được cả từ Khách hàng và Nhà cung ứng/Đối tác.

+ Mọi thông tin khiếu nại sẽ được lưu giữ bởi bộ phận giải quyết khiếu nại của VHRPRO.COM để phục vụ việc giải quyết khiếu nại. VHRPRO.COM cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân và khiếu nại cho bất kỳ bên nào không liên quan.

+ VHRPRO.COM có quyền xóa bỏ một phần hoặc tất cả thông tin đăng tải của Nhà cung ứng/Đối tác lên trang web VHRPRO.COM nếu Nhà cung ứng/Đối tác vi phạm một trong các điều khoản của VHRPRO.COM mà không cần thông báo trước hoặc sự đồng ý của Nhà cung ứng/Đối tác. VHRPRO.COM không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào xảy ra cho bất kỳ ai trong trường hợp này.

+ Nhà cung ứng/Đối tác có nghĩa vụ cung cấp tất cả các chứng từ, bằng chứng để phục vụ việc giải quyết khiếu nại và hợp tác, phối hợp theo đúng quy trình xử lý khiếu nại của VHRPRO.COM.

+ Nhà cung ứng/Đối tác phải tuân thủ các quy định của pháp luật về quyền sở hữu công nghiệp bản quyền và thương mại khi đăng ký hợp tác với VHRPRO.COM.

Nhà cung ứng/Đối tác chịu trách nhiệm trước VHRPRO.COM và pháp luật về mọi thông tin do Nhà cung ứng/Đối tác đăng tải trên VHRPRO.COM.

XI. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử VHRPRO.COM chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử VHRPRO.COM có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử VHRPRO.COM cho các thành viên biết.

Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. Quy chế hoạt động sẽ được VHRPRO.COM cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia VHRPRO.COM có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website. 

XII. ĐIỀU KHOẢN CAM KẾT

Mọi thành viên khi sử dụng dịch vụ trên VHRPRO.COM đồng nghĩa việc đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ với VHRPRO.COM theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ Khách hàng Sàn giao dịch thương mại điện tử VHRPRO.COM

 • Địa chỉ: Tầng 6 Tòa nhà Press Club, 59A Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Email: contact@vhrpro.com
 • Hotline: +84 243 999 7911
Chia sẻ

Tin tức liên quan

Lọc dịch vụ

Tin tức

Những thách thức của Du lịch Việt Nam trong bối cảnh nền kinh tế số

01/02/2024

Vietnam Economic Times đã thu thập được những quan điểm của các chuyên gia về những cơ hội và thách thức của ngành du lịch trong bối cảnh nền kinh tế số.

Xem thêm

Cách mạng 4.0 với Du lịch Việt Nam : Ứng dụng để phát triển - xu hướng tất yếu

01/02/2024

Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đã làm thay đổi hoàn toàn cách làm du lịch. Ứng dụng công nghệ vào hoạt động du lịch là xu hướng tất yếu.

Xem thêm
1
Bạn cần hỗ trợ?