Gói Dịch vụ VHRPRO Enterprise

Gói Dịch vụ VHRPRO Enterprise

Tối đa hoá công cụ Social Media để quản lý, kết nối với Khách hàng, Nhân viên, Đối tác để tăng hiệu quả hoạt động của bạn trên Trang thương mại điện tử của VHRPRO và Cộng đồng Khách sạn và Du lịch của VHRPRO.

Hãy sử dụng các tính năng chia sẻ thông tin tối ưu của Trang thương mại điện tử VHRPRO để chia sẻ ở 100+ Lĩnh vực mà bạn và đồng nghiệp đang làm trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án Khách sạn và Du lịch từ 3 đến 5 sao.  

Xem chi tiết Danh mục lĩnh vực  TẠI ĐÂY để cùng chia sẻ và khám phá tính năng hỗ trợ  tuyệt vời trên Social Medai của Cộng đồng Khách sạn và Du lịch VHRPRO!

Chọn để mua!

*: Mua 6 tháng tặng 1 tháng, Mua 12 tháng tặng 2 tháng.

Cộng đồng Khách sạn và Du lịch VHRPRO của chúng tôi đã được nhân viên của 1.600+ thành viên từ các Công ty trong ngành Khách sạn và Du lịch tại Việt nam và Quốc tế tin tưởng ủng hộ và sử dụng.

VHRPRO Company Page:  https://www.linkedin.com/company/28992495/

VHRPRO Group: https://www.linkedin.com/groups/3847102/

Chia sẻ

Lọc dịch vụ

Tin tức

VADSPRO

22/05/2020

Chương trình liên kết dịch vụ quảng cáo đặc biệt giữa VHRPRO và ADSENGER = VADS PRO - đồng hành cùng doanh nghiệp phục hồi sau đại dịch.

Xem thêm

Gói Dịch vụ VHRPRO Enterprise

07/02/2020

Gói Dịch vụ VHRPRO Enterprise - Dành cho các Doanh nghiệp lớn và Tập đoàn tại Việt nam và Quốc tế

Xem thêm
1
Bạn cần hỗ trợ?